Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/04/2011 - 15/04/2011 1. Второ четене на законопроекта за предоставяне на помощ за оздравяване на "Холдинг Български държавни железници" - ЕАД (Вносител: Министерски съвет; 11.02.2011 г. Приет на първо четене на 17.3.2011 г.).
 2. Второ четене на законопроекта за допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет; 14.3.2011 г. Приет на първо четене на 30.3.2011 г.).
 3. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за концесиите (Вносител: Любен Татарски; 15.2.2011 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Общ законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси, по приетите на първо четене на 17.2.2011 г. законопроекти за изм. и доп. на НК с вносители: Министерски съвет, 19.1.2010 г.; Мая Манолова и група народни представители, 16.4.2010 г.; Министерски съвет, 5.5.2010 г.; Министерски съвет, 22.10.2010 г.; Фани Христова, Красимир Ципов и Емил Радев, 4.2.2011 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Вносител: Министерски съвет; 18.10.2010 г. Приет на първо четене на 26.11.2010 г.).
 6. Законопроект за ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 18 декември 2002 г. (Вносител: Министерски съвет; 14.3.2011 г.).
 7. Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2010 г. (Вносител: Министерски съвет; 25.3.2011 г.). – точка първа за четвъртък, 14.4.2011 г.
 8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерство на транспорта и Войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (Вносител: Министерски съвет; 4.02.2011 г. Приет на първо четене на 24.3.2011 г.).
 9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет; 17.1.2011 г. Приет на първо четене на 24.2.2011 г.).
 10. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.7.2010 г. - 31.12.2010 г. (Вносител: Съвет за електронни медии; 1.4.2011 г.).
 11. Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2011 г. (Вносители: Красимир Велчев и Анастас Анастасов; 12.4.2011 г.).
 12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители; 9.3.2011 г.).
 13. Парламентарен контрол (от 9,00 ч., петък, 15.4.2011 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания