Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/07/2002
Извънредно заседание - вторник, 14.00 ч

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта.

2. Второ четене на законопроекта за опазване на околната среда.

3. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в Програмата на Европейската общност "Митници 2002".

4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за далекосъобщенията.

5. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за движението по пътищата.

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване.

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.
Форма за търсене
Ключова дума