Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/05/2011 - 13/05/2011 1. Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание.
 2. Проект за решениe за промяна в състава на постоянната на делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО (Вносители: Ахмед Доган и Лютви Местан, 10.5.2010 г.).
 3. Освобождаване от длъжност на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (На основание чл. 48, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт Светлин Емилов Стефанов е депозирал оставка като инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.).
 4. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.7.2010 г. - 31.12.2010 г. (Вносител: Съвет за електронни медии; 1.4.2011 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия (Вносители: Десислава Атанасова и група народни представители; 17.2.2011 г. Приет на първо четене на 24.3.2011 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители; 9.3.2011 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (Вносител: Министерски съвет, 16.4.2010 г. Приет на първо четене на 30.6.2010 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 25.3.2011 г.).
 9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносител: Министерски съвет; 8.9.2010 г. Приет на първо четене на 15.10.2010 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за военната полиция (Вносител: Министерски съвет; 18.3.2011 г.) – точка първа за четвъртък, 12.5.2011 г.
 11. Избор на трима членове от квотата на Народното събрание, в т.ч. и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Съгласно чл. 22г, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Народното събрание избира членовете на комисията с тайно гласуване. Тайното гласуване ще се проведе по приетите на 5.5.2011 г. процедурни правила.) – за четвъртък, 12.5.2011 г. от 11,00 ч.
 12. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за "Държавен вестник" (Вносители: Румен Иванов и група народни представители; 13.7.2010 г.).
 13. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2010 г. (Вносител: Омбудсман на Република България; 31.3.11 г.).
 14. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2010 г. (Вносител: Комисия за защита от дискриминация; 29.3.2011 г.).
 15. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Вносител: Лъчезар Тошев; 25.2.2011 г.)
 16. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет; 14.3.2011 г. Приет на първо четене на 7.4.2011 г.).
 17. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума