Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/05/2011 - 20/05/2011 1. Освобождаване на управителя на Националния осигурителен институт.
 2. Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност” за 2010 г. (Вносител: Министерски съвет; 10.2.2011 г.). Докладът е класифициран с гриф за сигурност „поверително”.
 3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет; 14.3.2011 г. Приет на първо четене на 7.4.2011 г.).
 4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносител: Огнян Стоичков; 22.1.2010 г.).
 5. Годишен доклад за дейността на Постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение.
 6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Вносител: Министерски съвет; 18.11.2009 г. Приет на първо четене на 20.1.2010 г.) - продължение.
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 16.3.2011 г.).
 8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (Вносител: Министерски съвет; 15.02.2011 г. Приет на първо четене на 17.3.2011 г.). – точка първа за четвъртък, 19.5.2011 г.
 9. Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” (България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа – проект Б) (Вносител: Министерски съвет; 9.5.2011 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Вносител: Лъчезар Тошев; 25.2.2011 г.)
 11. Парламентарен контрол (петък, 20.5.2011 г., от 9,00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания