Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/09/2011 - 16/09/2011 1. Гласуване на първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Валентин Николов и група народни представители, 10.6.2011 г.).
 2. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (Вносители: Любен Татарски и Георги Икономов; 1.9.2011 г.).
 3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА (Вносител: Министерски съвет; 4.8.2011 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Акта за изменение на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения и на Акта за изменение на Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения (Вносител: Министерски съвет; 1.9.2011 г.).
 5. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 102-03-20 (Вносител: Министерски съвет; 4.8.2011 г.).
 6. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 102-03-21 (Вносител: Министерски съвет; 4.8.2011 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет; 29.7.2011 г.).
 8. Второ четене на законопроекта за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (Вносител: Министерски съвет; 8.6.2011 г. Приет на първо четене на 13.7.2011 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет; 2.8.2011 г.).
 10. Парламентарен контрол (петък, 16.9.2011 г. от 9,00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

  Последни заседания