Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/09/2011 (извънредно заседание, 15:00)  1. Второ четене на законопроекта за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (Вносител: Министерски съвет; 8.6.2011 г. Приет на първо четене на 13.7.2011 г.) – продължение.
  2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет; 2.8.2011 г.).
  3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет; 7.7.2011 г. Приет на първо четене на 31.8.2011 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания