Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/07/2002
Извънредно заседание - вторник, 14.00 ч

1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча.

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (четири варианта).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания