Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/09/2011 - 30/09/2011  1. Изслушване на зам.-министъра на вътрешните работи на Република България Веселин Вучков, който да отговори на въпроси, свързани с убийството на 19-годишния Ангел Петров от с. Катуница и последвалите събития.
  2. Проект за решение за даване на съгласие за увеличаване капитала на Република България в Банката за развитие на Съвета на Европа (Вносител: Министерски съвет; 12.9.2011 г.).
  3. Освобождаване на инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет (На основание чл. 48, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт Анита Богомилова Михайлова е депозирала оставка като инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.).
  4. Национална гражданска инициатива (№ ПГ-110-00-6) за предприемане на законови мерки за запазване на държавната собственост върху територия, ползвана от Национална спортна академия „Васил Левски” в гр. Несебър (Вносител: Инициативен комитет; 18.1.2011 г.).
  5. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (Вносители: Лъчезар Тошев, 26.7.2011 г.; Владимир Тошев и група народни представители, 2.9.2011 г.).
  6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Христо Бисеров; 22.7.2011 г.).
  7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия (Вносител: Министерски съвет, 5.7.2011 г. Приет на първо четене на 31.8.2011 г.).
  8. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума