Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/11/2011 - 04/11/2011  1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия Атака: Първо четене на законопроекти за българския език (Вносители: Любен Корнезов, 18.07.2011 г.; Огнян Стоичков и Станислав Станилов; 4.8.2011 г.).
  2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване (Вносители: Калина Крумова, 29.7.2011 г.; Драгомир Стойнев и Емилия Масларова, 31.8.2011 г.).
  3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Емилия Масларова, Анна Янева и Румен Овчаров; 15.7.2011 г.).
  4. Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие (Вносител: Министерски съвет; 28.9.2011 г.).
  5. Първо четене на законопроекта за допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Станка Шайлекова и група народни представители; 10.6.2011 г.).
  6. Прекратяване пълномощията на народни представители.
  7. Парламентарен контрол (4.11.2011 г., петък от 9,00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания