Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/11/2011 - 04/11/2011  1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия Атака: Първо четене на законопроекти за българския език (Вносители: Любен Корнезов, 18.07.2011 г.; Огнян Стоичков и Станислав Станилов; 4.8.2011 г.).
  2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване (Вносители: Калина Крумова, 29.7.2011 г.; Драгомир Стойнев и Емилия Масларова, 31.8.2011 г.).
  3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Емилия Масларова, Анна Янева и Румен Овчаров; 15.7.2011 г.).
  4. Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие (Вносител: Министерски съвет; 28.9.2011 г.).
  5. Първо четене на законопроекта за допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Станка Шайлекова и група народни представители; 10.6.2011 г.).
  6. Прекратяване пълномощията на народни представители.
  7. Парламентарен контрол (4.11.2011 г., петък от 9,00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума