Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/11/2011 - 11/11/2011 1. Проект за решение за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията (Вносител: Валентин Николов; 8.11.2011 г.) и Проект за решение за избиране на член на Комисията за защита на конкуренцията (Вносител: Волен Сидеров, 8.11.2011 г.).
  • Проекти за решения за промяна в ръководствата и съставите на постоянните комисии на 41-ото Народно събрание (Вносител: Димитър Главчев, 8.11.2011 г.).
  • Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет; 2.8.2011 г. Приет на първо четене на 20.9.2011 г.).
  • Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007, (Вносител: Министерски съвет; 28.9.2011 г.).
  • Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на животните (Вносител: Министерски съвет; 19.9.2011 г. Приет на първо четене на 6.10.2011 г.).
  • Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Общ законопроект, изготвен от Комисията по правни въпроси, по приетите на първо четене на 21.9.2011 г. законопроекти за изм. и доп. на НПК с вносители: Министерски съвет от 29.7.2011 г. и Анастас Анастасов и група народни представители от 2.9.2011 г.).
  • Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Указ № 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство (Вносител: Министерски съвет; 1.8.2011 г. Приет на първо четене на 8.9.2011 г.).
  • Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет; 10.6.2011 г. Приет на първо четене на 21.7.2011 г.).
  • Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон (Вносители: Пламен Орешарски и група народни представители; 7.9.2011 г.).
  • Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народните читалища (Вносител: Министерски съвет; 30.9.2011 г.).
  • Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните (Вносители: Ангел Найденов и Евгений Желев; 21.9.2011 г.).
  • Парламентарен контрол (11.11.2011 г., петък от 11,00 ч.).
  Форма за търсене
  Ключова дума
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания