Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/11/2011 - 18/11/2011 1. Първо четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2012 г. (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г.).
 2. Първо четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г.).
 3. Първо четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2011 г.).
  • Първо четене на законопроекта за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (Вносител: Министерски съвет; 28.9.2011г.).
  • Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (Вносители Любен Татарски и Георги Икономов; 1.9.2011 г. Приет на първо четене на 14.9.2011 г.).
  • Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия (Вносител: Министерски съвет; 19.9.2011 г.).
  • Първо четене на законопроекта за Българската телеграфна агенция (Вносители: Даниела Петрова и група народни представители; 9.11.2011 г.).
  • Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия (Вносител: Министерски съвет; 19.9.2011 г.).
  • Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народните читалища (Вносител: Министерски съвет; 30.9.2011 г.) – продължение.
  • Проект за решение за приемане на Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България за 2010 г. (Вносител: Министерски съвет; 28.9.2011 г.). /Докладът е класифициран с гриф за сигурност „поверително”./ - точка първа за петък, 18.11.2011 г.
   • Парламентарен контрол (18.11.2011 г., петък от 11,00 ч.).
   Форма за търсене
   Ключова дума
   Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

   Видео излъчване от Народното събрание

    Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

   Онлайн посещения на Народното събрание

   Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания