Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/11/2011 - 18/11/2011 1. Първо четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2012 г. (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г.).
 2. Първо четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г.).
 3. Първо четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2011 г.).
 4. Първо четене на законопроекта за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (Вносител: Министерски съвет; 28.9.2011г.).
 5. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (Вносители Любен Татарски и Георги Икономов; 1.9.2011 г. Приет на първо четене на 14.9.2011 г.).
 6. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия (Вносител: Министерски съвет; 19.9.2011 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за Българската телеграфна агенция (Вносители: Даниела Петрова и група народни представители; 9.11.2011 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия (Вносител: Министерски съвет; 19.9.2011 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народните читалища (Вносител: Министерски съвет; 30.9.2011 г.) – продължение.
 10. Проект за решение за приемане на Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България за 2010 г. (Вносител: Министерски съвет; 28.9.2011 г.). /Докладът е класифициран с гриф за сигурност „поверително”./ - точка първа за петък, 18.11.2011 г.
 11. Парламентарен контрол (18.11.2011 г., петък от 11,00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания