Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/11/2011 - 25/11/2011 1. Проект за решение за попълване състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта (Вносител: Лютви Местан; 17.11.2011 г.).
  • Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Валутния закон (Вносител: Министерски съвет; 13.6.2011 г. Приет на първо четене на 2.9.2011 г.).
  • Първо четене на законопроекти за допълнение на Закона за кредитните институции (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 16.6.2011 г.; Министерски съвет, 31.8.2011 г.).
  • Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на многобройните сигнали за неправомерни действия на изпълнителната власт и по-специално от страна на МВР и МРРБ, довели до лишаване на стотици хиляди български граждани от гарантираното им от Конституцията активно избирателно право и опорочаване на изборите за президент и вицепрезидент и местни органи на власт, проведени на 23 и 30 октомври 2011 г. (Вносители: Ахмед Доган и група народни представители; 22.11.2011 г.).
   • Проект за решение за приемане на Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020 (Вносител: Министерски съвет; 10.10.2011 г.).
    • Първо четене на законопроекта за Фонд за жилищна политика (Вносител: Лъчезар Тошев; 25.7.2011 г.).
    • Законопроект за ратифициране на Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната органи-зация на труда (Вносител: Министерски съвет; 10.11.2011 г.).
    • Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет; 11.11.2011 г.) – точка първа за четвъртък, 24.11.2011 г.
    • Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон (Вносители: Пламен Орешарски и група народни представи-тели; 7.9.2011 г.) - продължение – точка втора за четвъртък, 24.11.2011 г.
    • Първо четене на законопроекта за доброволните формирования за обществена безопасност (Вносител: Волен Сидеров; 27.9.2011 г.).
    • Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносител: Волен Сидеров; 27.9.2011 г.).
    • Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Вносители: Лъчезар Тошев, 21.4.2011 г.; Министерски съвет, 7.6.2011 г.; Министерски съвет, 4.8.2011 г.).
    • Изслушване на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски относно проблемите в БДЖ, намерението за приватизация на товарни превози, съкращаването на дестинации и възникналото напрежение и намерението за обявяване на стачка (23.11.2011 г. след 13.00 ч.).
    • Парламентарен контрол (25.11.2011 г., петък от 11,00 ч.).
    Форма за търсене
    Ключова дума
    Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

    Видео излъчване от Народното събрание

     Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

    Онлайн посещения на Народното събрание

    Проект BGFOP001-2.013-0001

     Последни заседания