Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/11/2011 - 25/11/2011 1. Проект за решение за попълване състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта (Вносител: Лютви Местан; 17.11.2011 г.).
 2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Валутния закон (Вносител: Министерски съвет; 13.6.2011 г. Приет на първо четене на 2.9.2011 г.).
 3. Първо четене на законопроекти за допълнение на Закона за кредитните институции (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 16.6.2011 г.; Министерски съвет, 31.8.2011 г.).
 4. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на многобройните сигнали за неправомерни действия на изпълнителната власт и по-специално от страна на МВР и МРРБ, довели до лишаване на стотици хиляди български граждани от гарантираното им от Конституцията активно избирателно право и опорочаване на изборите за президент и вицепрезидент и местни органи на власт, проведени на 23 и 30 октомври 2011 г. (Вносители: Ахмед Доган и група народни представители; 22.11.2011 г.).
 5. Проект за решение за приемане на Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020 (Вносител: Министерски съвет; 10.10.2011 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за Фонд за жилищна политика (Вносител: Лъчезар Тошев; 25.7.2011 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Конвенция № 161 за службите по трудова медицина, 1985 г., на Международната органи-зация на труда (Вносител: Министерски съвет; 10.11.2011 г.).
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет; 11.11.2011 г.) – точка първа за четвъртък, 24.11.2011 г.
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон (Вносители: Пламен Орешарски и група народни представи-тели; 7.9.2011 г.) - продължение – точка втора за четвъртък, 24.11.2011 г.
 10. Първо четене на законопроекта за доброволните формирования за обществена безопасност (Вносител: Волен Сидеров; 27.9.2011 г.).
 11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносител: Волен Сидеров; 27.9.2011 г.).
 12. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за администрацията (Вносители: Лъчезар Тошев, 21.4.2011 г.; Министерски съвет, 7.6.2011 г.; Министерски съвет, 4.8.2011 г.).
 13. Изслушване на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски относно проблемите в БДЖ, намерението за приватизация на товарни превози, съкращаването на дестинации и възникналото напрежение и намерението за обявяване на стачка (23.11.2011 г. след 13.00 ч.).
 14. Парламентарен контрол (25.11.2011 г., петък от 11,00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания