Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/11/2011 - 02/12/2011 1. Проект за решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България Бойко Борисов; 25.11.2011 г.).
  • Второ четене на законопроекта за Българската телеграфна агенция (Вносители: Даниела Петрова и група народни представители; 9.11.2011 г. Приет на първо четене на 17.11.2011 г.).
  • Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Общ законопроект, изготвен от Комисията по икономическа политика, енертеика и туризъм, по приетите на първо четене на 31.8.2011 г. и 14.9.2011 г. законопроекти за изм. и доп. на Закона за приватизация и следприватизационен контрол с вносители: Стефан Данаилов, Антон Кутев и Петър Курумбашев от 28.5.2011 г., Министерски съвет от 31.5.2011 г. и Валентин Николов и група народни представители от 10.6.2011 г.).
  • Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г.).
  • Законопроект за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класифи-кационната система AR-DRG (Вносител: Министерски съвет; 17.11.2011 г.). /Приложение към Договора – Схема на договореностите, е класифицирано с гриф за сигурност „поверително”/
  • Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (Вносител: Министерски съвет; 18.10.2011 г. Приет на първо четене на 15.11.2011 г.).
  • Законопроект за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 17.11.2011 г.).
  • Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветераните от войните (Вносители: Ангел Найденов и Евгений Желев; 21.9.2011 г. Приет на първо четене на 11.11.2011 г.).
  • Първо четене на законопроекти за управление на отпадъците (Вносители: Министерски съвет, 11.7.2011 г.; Петър Курумбашев и група народни представители, 10.11.2011 г.). – точка първа за четвъртък, 1.12.2011 г.
  • Първо четене на законопроекта за Институт за Национална памет за престъпленията срещу българския народ (Вносител: Лъчезар Тошев; 23.8.2011 г.).
  • Парламентарен контрол (2.12.2011 г., петък от 11,00 ч.).
  Форма за търсене
  Ключова дума
  Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

  Видео излъчване от Народното събрание

   Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

  Онлайн посещения на Народното събрание

  Проект BGFOP001-2.013-0001

   Последни заседания