Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/12/2011 - 09/12/2011 1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г. Приет на първо четене на 15.11.2011 г.).
 2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г. Приет на първо четене на 15.11.2011 г.).
 3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г. Приет на първо четене на 15.11.2011 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2011 г. Приет на първо четене на 15.11.2011 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г. Приет на първо четене на 16.11.2011 г.).
 6. Второ четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2011 г. Приет на първо четене на 16.11.2011 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2012 г. (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г. Приет на първо четене на 16.11.2011 г.). – точка първа за четвъртък, 8.12.2011 г.
 8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет; 11.11.2011 г. Приет на първо четене на 24.11.2011 г.). – точка първа за петък, 9.12.2011 г.
 9. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за собствеността (Вносител: Министерски съвет; 24.11.2011 г.).
 10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет; 7.6.2011 г. Приет на първо четене на 23.6.2011 г.).
 11. Парламентарен контрол (9.12.2011 г., петък от 11,00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания