Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/12/2011 - 09/12/2011 1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г. Приет на първо четене на 15.11.2011 г.).
 2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г. Приет на първо четене на 15.11.2011 г.).
 3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г. Приет на първо четене на 15.11.2011 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет, 31.10.2011 г. Приет на първо четене на 15.11.2011 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г. Приет на първо четене на 16.11.2011 г.).
 6. Второ четене на законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (Вносител: Министерски съвет; 2.11.2011 г. Приет на първо четене на 16.11.2011 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2012 г. (Вносител: Министерски съвет; 31.10.2011 г. Приет на първо четене на 16.11.2011 г.). – точка първа за четвъртък, 8.12.2011 г.
 8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет; 11.11.2011 г. Приет на първо четене на 24.11.2011 г.). – точка първа за петък, 9.12.2011 г.
 9. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за собствеността (Вносител: Министерски съвет; 24.11.2011 г.).
 10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет; 7.6.2011 г. Приет на първо четене на 23.6.2011 г.).
 11. Парламентарен контрол (9.12.2011 г., петък от 11,00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума