Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/12/2011 - 21/12/2011 1. Второ четене на законопроекта за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG (Вносител: Министерски съвет; 17.11.2011 г. Приет на първо четене на 30.11.2011 г.). /Приложение към Договора – Схема на договореностите, е класифицирано с гриф за сигурност „поверително”/
 2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет; 7.6.2011 г. Приет на първо четене на 23.6.2011 г.).
 3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносител: Министерски съвет; 11.11.2011 г. Приет на първо четене на 24.11.2011 г.) – точка първа за четвъртък, 15.12.2011 г.
 4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 16.11.2011 г.).
 5. Ново обсъждане на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г., приет от Народното събрание на 8.12.2011 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 253 от 12.12.2011 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. – точка първа за петък, 16.12.2011 г.
 6. Второ четене на законопроекта за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 17.11.2011 г. Приет на първо четене на 30.11.2011 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Вносител: Министерски съвет, 31.8.2011 г. Приет на първо четене на 23.11.2011 г.).
 8. Второ четене на законопроекта за съхранение на въглероден диоксид в земните недра (Вносител: Министерски съвет; 28.9.2011 г. Приет на първо четене на 17.11.2011 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия от друга страна (Вносител: Министерски съвет; 2.12.2011 г.).
 10. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing (Вносител: Министерски съвет; 2.12.2011 г.).
 11. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за собствеността (Вносител: Министерски съвет; 24.11.2011 г. Приет на първо четене на 9.12.2011 г.).
 12. Парламентарен контрол (16.12.2011 г., петък от 11,00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума