Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/09/2002 - 05/09/2002
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 40, АЛ. 7 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:
· ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ:
Проект за решение за създаване на Временна проучвателна комисия по задграничните инвестиции и дейността на задграничните дружества с българско участие (Вносители: Лъчезар Тошев и група народни представители; 23.7.2002 г.).
__________________________________________________________

1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Стойчо Кацаров и група народни представители, 27.6.2002 г.; Недялко Калъчев и група народни представители, 18.7.2002 г.; Кръстьо Петков и Емилия Масларова, 18.7.2002 г.).

2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (Приети на първо четене на 24.7.2002 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за степента на образование, общообразова-телния минимум и учебния план (Вносител: Министерски съвет; 1.4.2002 г.).

4. Второ четене на законопроекта за държавния дълг (Приети на първо четене на 27.2.2002 г.).

5. Второ четене на законопроекта за банковата несъстоятелност (Приети на първо четене на 17.5.2002 г.).

6. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносители: Венцислав Върбанов, 3.8.2001 г.; Министерски съвет, 17.4.2002 г.).

7 Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (Приет на първо четене на 11.6.2002 г.).

8. Проект за решение за вземане на акт от Конвенция № 184 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-ата сесия на Международната конференция на труда (Вносител: Министерски съвет; 1.7.2002 г.).

9. Проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 192 от 2001 г. относно безопасност и здраве в селското стопанство, приета на 89-ата сесия на Международната конференция на труда (Вносител: Министерски съвет; 1.7.2002 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания