Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/12/2011 (извънредно заседание, 14:00)  1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет; 7.6.2011 г. Приет на първо четене на 23.6.2011 г.) - продължение.
  2. Избор на инспектори от Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  3. Второ четене на законопроекта за изменение на Закона за собствеността (Вносител: Министерски съвет; 24.11.2011 г. Приет на първо четене на 9.12.2011 г.).
  4. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за търговския регистър (Вносители: Юлиана Колева и група народни представители; 14.12.2011 г.).
  5. Второ четене на законопроекта за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет; 17.11.2011 г. Приет на първо четене на 30.11.2011 г.).
  6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Вносител: Министерски съвет; 31.8.2011 г. Приет на първо четене на 23.11.2011 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания