Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/04/2012 - 06/04/2012 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП: Първо четене на законопроекта изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народни армия (Вносители: Екатерина Михайлова и група народни представители; 23.2.2012 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия Атака: Проект за решение относно търговско споразумение за борба с фалшифицирането - АСТА (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 31.1.2012 г.).
 3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Коалиция за България: Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Вносители: Мая Манолова и Милена Христова; 14.12.2011 г.; Красимир Ципов и група народни представители; 23.03.2012 г.).
 4. Прекратяване на пълномощията на народни представители.
 5. Проект за решение за създаване на временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда (Вносители: Валентин Николов и група народни представители; 22.2.2012 г.).
 6. Второ четене на законопроекта за младежта (Вносител: Министерски съвет; 10.2.2012 г. Приет на първо четене на 22.3.2012 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Вносители: Анастас Анастасов и група народни представители; 18.1.2012 г.) - продължение.
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет; 6.3.2012 г.) – точка първа за четвъртък, 5.4.2012 г.
 9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносители: Министерски съвет, 13.2.2012 г.; Димитър Атанасов, 17.2.2012 г.).
 10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносители: Министерски съвет, 8.2.2012 г.; Огнян Стоичков, 27.2.2012 г.; Христо Бисеров, 6.3.2012 г.).
 11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет; 30.1.2012 г.).
 12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет; 14.12.2011 г. Приет на първо четене на 3.2.2012 г.) - продължение.
 13. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на отбраната на Държавата Израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане на военни тренировки и учения (Вносител: Министерски съвет; 2.3.2012 г.) – точка първа за петък, 6.4.2012 г.
 14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 16.11.2011 г. Приет на първо четене на 21.12.2011 г.) - продължение.
 15. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

  Последни заседания