Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/04/2012 - 12/04/2012 1. Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2012 г. (Вносители: Анастас Анастасов, Искра Фидосова и Цвета Караянчева; 10.4.2012 г.).
 2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (Вносител: Министерски съвет; 3.2.2012 г. Приет на първо четене на 29.2.2012 г.) - продължение.
 3. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията № 202-03-12 (Вносител: Министерски съвет; 30.3.2012 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносители: Иван Вълков и група народни представители; 15.2.2012 г. Приет на първо четене на 14.3.2012 г.).
 5. Законопроект за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ (Вносител: Министерски съвет; 30.3.2012 г.).
 6. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Камен Костадинов, Иван Петров, Димитър Дъбов и Волен Сидеров, 5.4.2012 г.).
 7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Вносители: Министерски съвет, 24.11.2011 г.; Ивайло Тошев и група народни представители, 4.4.2012 г.).
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносител: Министерски съвет; 16.12.2011 г.).
 9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет; 14.12.2011 г. Приет на първо четене на 3.2.2012 г.) - продължение. - точка първа за четвъртък, 12.4.2012 г.
 10. Проекти за решения за промяна в състава и ръководството на постоянни делегации на Народното събрание в международни парламентарни организации (Вносители: Красимир Велчев, Тодор Димитров и Димитър Главчев, 10.4.2012 г.).
 11. Проекти за решения за промяна в състава и ръководството на постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Красимир Велчев, Искра Фидосова, Тодор Димитров и Димитър Главчев, 10.4.2012 г.).
 12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет; 16.11.2011 г. Приет на първо четене на 21.12.2011 г.) - продължение.
 13. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносители: Министерски съвет, 8.2.2012 г.; Огнян Стоичков, 27.2.2012 г.; Христо Бисеров, 6.3.2012 г.) - продължение.
 14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет; 30.1.2012 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания