Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/09/2002 - 13/09/2002
1. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за степента на образование, общообразова-телния минимум и учебния план (Вносител: Министерски съвет; 1.4.2002 г.).

2. Второ четене на законопроекта за банковата несъстоятелност (Приети на първо четене на 17.5.2002 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния вътрешен финансов контрол (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2002 г.).

4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (Приет на първо четене на 11.6.2002 г.).

5. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на рамково кредитно споразумение между Банката за развитие към Съвета на Европа и "Насърчителна банка" АД и Република България (Вносител: Министерски съвет; 2.9.2002 г.).

6. Второ четене на законопроекта за държавния дълг (Приети на първо четене на 27.2.2002 г.).

7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Приети на първо четене на 21.6.2002 г.).

8. Законопроект за ратифициране на Договора за дилър мениджъри между Република България и Джей Пи Морган Секюритис Инк., Джей Пи Морган Юръп Лимитид и Саломон Смит Барни Инк. (Вносител: Министерски съвет; 9.9.2002 г.).

9. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за горите (Вносители: Венцислав Върбанов, 3.8.2001 г.; Министерски съвет, 17.4.2002 г.).

10. Първо четене на законопроекта за посевния и посадъчния материал (Вносител: Министерски съвет; 17.7.2002 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Приет на първо четене на 28.5.2002 г.).

12. Второ четене на законопроекта за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Приет на първо четене на 16.5.2002 г.).

13. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Кралство Испания за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 30.8.2002 г.).

14. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги (Вносител: Министерски съвет; 26.8.2002 г.).

15. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за банките, приет от Народното събрание на 27 юли 2002 г. и върнат с Указ № 287 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

16. Ново обсъждане на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 23 юли 2002 г. и върнат с Указ № 276 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания