Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/04/2012 - 27/04/2012  1. Проект за решение за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” (Подадена оставка от Димана Ранкова, заемаща длъжността; 20.4.2012 г.).
  2. Второ четене на законопроекта за отнемане на незаконно придобито имущество (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители; 17.1.2012 г. Приет на първо четене на 16.2.2012 г.).
  3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Михаил Миков, 19.3.2012 г.; Анастас Анастасов и група народни представители, 28.3.2012 г.).
  4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД във връзка с тръбопроводната система Набуко (Вносител: Министерски съвет; 15.3.2012 г.).
  5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 8.2.2012 г. три законопроекта с вносители: Министерски съвет, 30.12.2011 г. – първи з-кт; Димитър Атанасов, 9.1.2012 г. – втори з-кт; Иван Николаев Иванов, Екатерина Михайлова и Веселин Методиев, 11.3.2012 г. – трети з-кт)
  6. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет; 15.3.2012 г.).
  7. Второ четене на законопроекта за виното и спиртните напитки (Вносител: Министерски съвет; 6.1.2012 г. Приет на първо четене на 9.2.2012 г.) – продължение.
  8. Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2011 г. (Вносител: Министерски съвет; 23.3.2012 г.).
  9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (Вносители: Валентин Николов и група народни представители; 2.2.2012 г.).
  10. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума