Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/04/2012 - 27/04/2012 1. Проект за решение за предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” (Подадена оставка от Димана Ранкова, заемаща длъжността; 20.4.2012 г.).
 2. Второ четене на законопроекта за отнемане на незаконно придобито имущество (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители; 17.1.2012 г. Приет на първо четене на 16.2.2012 г.).
 3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Михаил Миков, 19.3.2012 г.; Анастас Анастасов и група народни представители, 28.3.2012 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД във връзка с тръбопроводната система Набуко (Вносител: Министерски съвет; 15.3.2012 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 8.2.2012 г. три законопроекта с вносители: Министерски съвет, 30.12.2011 г. – първи з-кт; Димитър Атанасов, 9.1.2012 г. – втори з-кт; Иван Николаев Иванов, Екатерина Михайлова и Веселин Методиев, 11.3.2012 г. – трети з-кт)
 6. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет; 15.3.2012 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за виното и спиртните напитки (Вносител: Министерски съвет; 6.1.2012 г. Приет на първо четене на 9.2.2012 г.) – продължение.
 8. Проект за решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2011 г. (Вносител: Министерски съвет; 23.3.2012 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (Вносители: Валентин Николов и група народни представители; 2.2.2012 г.).
 10. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

  Последни заседания