Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/05/2012 - 04/05/2012 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия Атака: Първо четене на законопроекти за българския език (Вносители: Огнян Стоичков и Станислав Станилов, 4.08.2011 г.; Любен Корнезов; 18.07.2011 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Коалиция за България: Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за защита на потребителите (Вносители: Димитър Дъбов и Любен Корнезов, 25.01.2012 г.).
 3. Прекратяване пълномощията на народен представител.
 4. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на причините, довели до повишаване цените на определени групи лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни мерки за намаляване на публичните разходи (Вносител: Временната комисия, 26.4.2012 г.).
 5. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства относно лобисткия скандал, свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер (Вносител: Временната комисия, 27.4.2012 г.).
 6. Второ четене на законопроекта за отнемане на незаконно придобито имущество (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители; 17.1.2012 г. Приет на първо четене на 16.2.2012 г.) - продължение.
 7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Михаил Миков, 19.3.2012 г.; Анастас Анастасов и група народни представители, 28.3.2012 г.).
 8. Първо четене на законопроекта за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (Вносител: Министерски съвет; 30.3.2012 г.).
 9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Вносител: Министерски съвет; 21.11.2012 г. Приет на първо четене на 8.3.2012 г.).
 10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 8.2.2012 г. три законопроекта с вносители: Министерски съвет, 30.12.2011 г. – първи з-кт; Димитър Атанасов, 9.1.2012 г. – втори з-кт; Иван Николаев Иванов, Екатерина Михайлова и Веселин Методиев, 11.3.2012 г. – трети з-кт).
 11. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет; 15.3.2012 г.).
 12. Второ четене на законопроекта за виното и спиртните напитки (Вносител: Министерски съвет; 6.1.2012 г. Приет на първо четене на 9.2.2012 г.) – продължение.
 13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания