Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/05/2012 - 11/05/2012 1. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от Михаил Николовски, 4.5.2012 г.).
 2. Проекти за решения за промени в състава на постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Красимир Велчев и Димитър Главчев; 3.5.2012 г., Станислав Станилов; 3.04.2012 г.).
 3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Михаил Миков, 19.3.2012 г.; Анастас Анастасов и група народни представители, 28.3.2012 г.) - продължение.
 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (Вносител: Министерски съвет; 21.11.2012 г. Приет на първо четене на 8.3.2012 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 8.2.2012 г. три законопроекта с вносители: Иван Николаев Иванов, Екатерина Михайлова и Веселин Методиев, 11.3.2011 г.; Министерски съвет, 30.12.2011 г.; Димитър Атанасов, 9.1.2012 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносител: Министерски съвет; 6.4.2012 г.) – точка втора за четвъртък, 10.5.2012 г.
 7. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет; 15.3.2012 г.).
 8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Министерски съвет, 18.1.2012 г.; Иван Вълков и група народни представители, 17.2.2012 г.; Мартин Димитров и Кирчо Димитров, 7.3.2012 г.).
 9. Второ четене на законопроекта за виното и спиртните напитки (Вносител: Министерски съвет; 6.1.2012 г. Приет на първо четене на 9.2.2012 г.) – продължение.
 10. Проект за решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 - януари 2012 г. (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 24.4.2012 г.).
 11. Парламентарен контрол. - Разисквания по питането на народните представители Пламен Орешарски и Корнелия Нинова към Зам.министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков относно Национална програма за реформи - точка първа за четвъртък, 10.5.2012 г. - Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания