Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/05/2012 (извънредно заседание, 14:00)  1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД във връзка с тръбопроводната система Набуко (Вносител: Министерски съвет; 15.3.2012 г.).
  2. Законопроект за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (Вносител: Министерски съвет; 9.4.2012 г.).
  3. Законопроект за ратифициране Изменението по Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването но финансова помощ (Вносител: Министерски съвет; 26.4.2012 г.).
  4. Проект за решение за избиране на член на Комисията за финансов надзор (Вносител: Председател на Комисията за финансов надзор; 17.5.2012 г.).
  5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 4.4.2012 г. законопроекти с вносители: Мая Манолова и Милена Христова, 14.12.2011 г.; Красимир Ципов и група народни представители, 23.3.2012 г.).
  6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 11.4.2012 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 24.11.2011 г.; Ивайло Тошев и група народни представители, 4.4.2012 г.).
  7. Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г. (Вносител: Комисия за защита на личните данни; 31.1.2012 г.).
  8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (Вносители: Валентин Николов и група народни представители; 2.2.2012 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания