Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
23/05/2012 1. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от Николай Нанков, 14.5.2012 г.).
 2. Проекти за решения за промени в състава на постоянни делегации на Народното събрание (Вносители: Красимир Велчев и Димитър Главчев; 11.5.2012 г.).
 3. Второ четене на законопроекта за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (Вносител: Министерски съвет, 30.3.2012 г.; Приет на първо четене на 4.5.2012 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносител: Министерски съвет; 16.12.2011 г. Приет на първо четене на 11.4.2012 г.).
 5. Проект за решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 - януари 2012 г. (Вносители: Яне Янев и група народни представители; 24.4.2012 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносител: Министерски съвет; 16.3.2012 г.).
 7. Избор на членове на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – точка първа за четвъртък, 17.5.2012 г.
 8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 8.2.2012 г. три законопроекта с вносители: Иван Николаев Иванов, Екатерина Михайлова и Веселин Методиев, 11.3.2011 г.; Министерски съвет, 30.12.2011 г.; Димитър Атанасов, 9.1.2012 г.) – продължение.
 9. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет; 15.3.2012 г.).
 10. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (Вносители: Министерски съвет, 18.1.2012 г.; Иван Вълков и група народни представители, 17.2.2012 г.; Мартин Димитров и Кирчо Димитров, 7.3.2012 г.).
 11. Второ четене на законопроекта за виното и спиртните напитки (Вносител: Министерски съвет; 6.1.2012 г. Приет на първо четене на 9.2.2012 г.) – продължение.
 12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (Вносител: Валентин Николов и група народни представители; 2.2.2012 г.).
 13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносител: Министерски съвет; 9.12.2011 г. Приет на първо четене на 15.2.2012 г.).
 14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия (Вносител: Министерски съвет; 12.12.2011 г. Приет на първо четене на 23.2.2012 г.).
 15. Отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2011 г. (Вносител: Комисия за защита на личните данни; 31.01.2012 г.).
 16. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01.07.2011 г. - 31.12.2011 г. (Вносител: Съвет за електронни медии; 5.4.2012 г.).
 17. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания