Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/05/2012 - 01/06/2012 1. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Министерството на здравеопазването по разходване на финансови средства за централни доставки на лекарства, здравно-осигурителните плащания на НЗОК за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели и разходването на предоставените трансфери на Министерството на здравеопазването от НЗОК за заплащане на лекарствени продукти и медицински изделия за периода 2005 – 2011 г. (Вносители: Мартин Димитров и група народни представители; 29.3.2012 г.).
 2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет; 6.3.2012 г. Приет на първо четене на 5.4.2012 г.).
 3. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучването на факти и обстоятелства относно случая, изнесен в медийното и общественото пространство, на купуване и продаване на избори за кмет на Сливен с участието на ръководни кадри от Българската социалистическа партия, бивши министри от тройната коалиция и скандални фигури от подземния свят (Вносители: Искра Фидосова и група народни представители; 23.5.2012 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за виното и спиртните напитки (Вносител: Министерски съвет; 6.1.2012 г. Приет на първо четене на 9.2.2012 г.) – продължение.
 5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносител: Министерски съвет; 30.12.2011 г.).
 6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет; 30.1.2012 г. Приет на първо четене на 24.4.2012 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за публично-частното партньорство (Вносител: Министерски съвет; 13.9.2011 г. Приет на първо четене на 2.2.2012 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България (Вносител: Министерски съвет; 30.3.2012 г.).
 9. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз и на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка за оказване на подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет; 9.4.2012 г.).
 10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите (Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 8.2.2012 г. законопроекти с вносители: Иван Николаев Иванов, Екатерина Михайлова и Веселин Методиев, 11.3.2011 г.; Министерски съвет, 30.12.2011 г.; Димитър Атанасов, 9.1.2012 г.) – продължение.
 11. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания