Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/09/2002 - 20/09/2002
1. Законопроект за ратифициране на Договора за дилър мениджъри между Република България и Джей Пи Морган Секюритис Инк., Джей Пи Морган Юръп Лимитид и Саломон Смит Барни Инк. (Вносител: Министерски съвет; 9.9.2002 г.) - продължение.

2. Проект за решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на гражданското общество (Вносител: Надежда Михайлова; 10.9.2002 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за безвъзмездно финансиране (Проект за възстановяване на влажните зони и намаляване на замърсяването) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в качеството й на изпълнителна агенция на Глобалния екологичен фонд (Вносител: Министерски съвет; 28.8.2002 г.).

4. Законопроект за ратифициране на споразумения за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагането на компенсанционен механизъм за изплащане на дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия и на споразумение за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Стопанската банка и Минералбанк към САЧЕ - Италия, посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на български държавни предприятия (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2002 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Протокола между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за изменение и допълнение на Спогодбата между правителството на Народна република България и правителството на Китайската народна република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото (Вносител: Министерски съвет; 28.8.2002 г.).

6. Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на рамково кредитно споразумение между Банката за развитие към Съвета на Европа и "Насърчителна банка" АД и Република България (Вносител: Министерски съвет; 2.9.2002 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Кралство Испания за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет; 30.8.2002 г.).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (Приет на първо четене на 28.5.2002 г.) - продължение.

9. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги (Вносител: Министерски съвет; 26.8.2002 г.).

10. Ново обсъждане на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 23 юли 2002 г. и върнат с Указ № 276 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

11. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за банките, приет от Народното събрание на 27 юли 2002 г. и върнат с Указ № 287 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

12. Първо четене на законопроекти за изменение и допъл-нение на Закона за горите (Вносители: Венцислав Върбанов, 3.8.2001 г.; Министерски съвет, 17.4.2002 г.).

13. Първо четене на законопроекта за посевния и посадъчния материал (Вносител: Министерски съвет; 17.7.2002 г.).

14. Второ четене на законопроекта за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Приет на първо четене на 16.5.2002 г.).

15. Първо четене на законопроекта за държавните резерви и военновременните запаси (Вносител: Министерски съвет; 8.8.2002 г.).

16. Първо четене на законопроекта за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (Вносител: Министерски съвет; 8.8.2002 г.).

17. Първо четене на законопроекта за дружествата със специална инвестиционна цел (Вносител: Мирослав Севлиевски и Ралица Агайн; 31.7.2002 г.).

18. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания