Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/09/2012 - 28/09/2012 1. Избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.
 2. Проекти за решения за приемане на процедурни правила за: - издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание през 2012 г.; - избор на съдии в Конституционния съд на Република България през 2012 г. от квотата на Народното събрание.
 3. Проект за решение за попълване състава на Комисията по земеделието и горите (Вносители: Красимир Велчев, Искра Фидосова и Тодор Димитров; 18.9.2012 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 11.7.2012 г. законопроекти с вносители: Светослав Тончев и Ивайло Тошев, 15.5.2012 г.; Димо Гяуров и Мартин Димитров, 23.5.2012 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Светлана Ангелова, Даниела Дариткова и Юлиана Колева; 26.7.2012 г.).
 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (Вносител: Министерски съвет; 23.7.2012 г.).
 7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (Вносители: Министерски съвет; 23.4.2012 г.; Ралица Ангелова, Михаил Миков и Четин Казак, 13.6.2012 г.).
 8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Вносител: Министерски съвет; 6.7.2012 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Вносител: Министерски съвет; 13.7.2012 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (Вносител: Министерски съвет; 17.7.2012 г.).
 11. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2011 г. - 20 юли 2012 г. (Вносител: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 19.7.2012 г.).
 12. . Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители, 23.5.2012 г.; Приет на първо четене на 11.7.2012 г.).
 13. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (Вносител: Министерски съвет; 13.7.2012 г.).
 14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (Вносители: Валентин Николов и група народни представители, 2.2.2012 г.; Приет на първо четене на 22.5.2012 г.).
 15. Парламентарен контрол (петък, 28.9.2012 г. от 9.00 часа).
Форма за търсене
Ключова дума