Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/11/2012 - 16/11/2012 1. Проекти за решения за промени в състава и ръководството на постоянни комисии (Вносител: Красимир Велчев, 8.11.2012 г.).
 2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (Вносители: Димчо Михалевски, Драгомир Стойнев и Емилия Масларова; 17.9.2012 г.).
 3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Вносител: Министерски съвет, 26.6.2012 г.; Приет на първо четене на 12.9.2012 г.).
 4. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за фуражите (Вносител: Министерски съвет, 9.10.2012 г.; Приет на първо четене на 1.11.2012 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните (Вносители: Иван Димитров Иванов и Христо Христов; 25.10.2012 г.).
 6. Проект за решение за приемане на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България (Вносител: Министерски съвет; 12.9.2012 г.).
 7. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет, 12.10.2012 г.; Приет на първо четене на 25.10.2012 г.) – точка първа за четвъртък, 15.11.2012 г.
 8. Първо четене на законопроекта за публичните финанси (Вносител: Министерски съвет; 10.10.2012 г.).
 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 19.9.2012 г.).
 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните (Вносител: Димчо Михалевски; 28.9.2012 г.).
 11. Парламентарен контрол (петък, 16.11.2012 г. от 9.00 ч.). - Разисквания по питането на народния представител Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов относно дългосрочната политика на правителството за гарантиране на населението на достъпна дървесина за огрев (Петък, 16.11.2012 г. от 9.00 ч.); - Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания