Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
21/11/2012 - 23/11/2012 1. Проект за решение за приемане на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България (Вносител: Министерски съвет; 12.9.2012 г.).
 2. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Вносители: Красимир Ципов, Димитър Лазаров и Пламен Нунев; 7.11.2012 г.) – точка втора за четвъртък, 22.11.2012 г.
 3. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Общ проект, изготвен въз основа на приетите на 10.7.2012 г. на първо четене законопроекти с вносители: Министерски съвет; 17.2.2012 г.; Ивайло Тошев, Светослав Тончев, Красимир Ципов и Емил Радев, 12.6.2012 г.).
 4. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за Българската агенция по безопасност на храните (Вносители: Иван Димитров Иванов и Христо Христов; 25.10.2012 г.).
 5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносител: Христина Янчева; 9.11.2012 г.).
 6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (Общ проект, изготвен въз основа на приетите на 27.9.2012 г. на първо четене законопроекти с вносители: Министерски съвет; 23.4.2012 г.; Ралица Ангелова, Михаил Миков и Четин Казак, 13.6.2012 г.).
 7. Откриване на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание през 2012 г. (Вносител: Комисия по правни въпроси, 20.11.2012 г.) с обсъждане и гласуване на: - Проект за решение за Откриване на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание през 2012 г.; - Проект за решение за Приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание през 2012 г.; - Проект за решение за Приемане на Процедурни правила за избор на съдия в Конституционния съд на Република България през 2012 г. от квотата на Народното събрание – точка първа за четвъртък, 22.11.2012 г.
 8. Първо четене на законопроекта за запасите от нефт и нефтопродукти (Вносител: Министерски съвет; 18.9.2012 г.).
 9. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за фуражите (Вносител: Министерски съвет, 9.10.2012 г.; Приет на първо четене на 1.11.2012 г.) - продължение.
 10. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2012 г.; Приет на първо четене на 1.11.2012 г.).
 11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Вносител: Министерски съвет; 23.4.2012 г.; Приет на първо четене на 11.7.2012 г.).
 12. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания