Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/11/2012 - 30/11/2012 1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (Вносител: Министерски съвет; 23.7.2012 г.; Приет на първо четене на 26.9.2012 г.).
 2. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 12.9.2012 г.; Приет на първо четене на 12.10.2012 г.).
 3. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г. (Вносител: Председателя на Временната парламентарна анкетна комисия; 27.11.2012 г.).
 4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането (Вносител: Министерски съвет; 26.10.2012 г.).
 5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносител: Министерски съвет, 3.7.2012 г.; Приет на първо четене на 26.10.2012 г.).
 6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносител: Министерски съвет, 18.9.2012 г.; Приет на първо четене на 17.10.2012 г.).
 7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители; 3.5.2012 г.) – точка първа за четвъртък, 29.11.2012 г.
 8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Вносител: Министерски съвет; 17.7.2012 г.; Приет на първо четене на 11.10.2012 г.) – точка втора за четвъртък, 29.11.2012 г.
 9. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча (Вносител: Министерски съвет, 16.11.2012 г.) – точка трета за четвъртък, 29.11.2012 г.
 10. Второ четене на законопроекта за допълнение на Закона за държавната собственост (Вносител: Министерски съвет; 18.9.2012 г.; Приет на първо четене на 18.10.2012 г.).
 11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2012 г.; Приет на първо четене на 1.11.2012 г.) - продължение.
 12. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Общ проект, изготвен въз основа на приетите на 27.9.2012 г. на първо четене законопроекти с вносители: Йордан Бакалов и Веселин Методиев, 3.2.2011 г.; Министерски съвет, 13.7.2012 г.).
 13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (Вносител: Министерски съвет; 17.7.2012 г.; Приет на първо четене на 27.9.2012 г.).
 14. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Вносител: Министерски съвет; 23.4.2012 г.; Приет на първо четене на 11.7.2012 г.).
 15. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания