Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/09/2002 - 27/09/2002
1. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители - продължение.

2. Първо четене на законопроекта за посевния и посадъчния материал (Вносител: Министерски съвет; 17.7.2002 г.) - продължение.

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (Вносител: Министерски съвет; 23.8.2002 г.).

4. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги (Вносител: Министерски съвет; 26.8.2002 г.).

5. Първо четене на законопроекта за Националната агенция по приходите (Вносител: Министерски съвет; 17.7.2002 г).

6. Първо четене на законопроекта за Комисията по финансов надзор (Вносители: Иван Искров и група народни предста-вители; 2.8.2002 г).

7. Първо четене на законопроекта за мерките срещу финансирането на тероризма (Вносител: Министерски съвет; 26.6.2002 г).

8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за застраховането (Приет на първо четене на 4.7.2002г.).

9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Вносител: Министерски съвет; 12.8.2002 г.).

10. Първо четене на законопроекта за държавните резерви и военновременните запаси (Вносител: Министерски съвет; 8.8.2002 г.).

11. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Икономически и социален съвет (Вносител: Министерски съвет; 25.7.2002 г.).

12. Първо четене на законопроекта за дружествата със специална инвестиционна цел (Вносител: Мирослав Севлиевски и Ралица Агайн; 31.7.2002 г.).

13. Първо четене на законопроекта за изменение на Указа за печатите (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2002 г.).

14. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство (Вносител: Министерски съвет; 15.7.2002 г.).

15. Първо четене на:
- законопроекта за защита на правата на детето (Вносители: Евгения Живкова и група народни представители; 31.5.2002 г.) и
- законопроекта за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (Вносител: Министерски съвет; 25.7.2002 г.).

16. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет; 12.8.2002 г.).

17. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Вносител: Министерски съвет; 9.9.2002 г.).

18. Второ четене на законопроекта за трансплантация на органи, тъкани и клетки (Приет на първо четене на 16.5.2002 г.).

19. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Република Йемен за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 12.8.2002 г.).

20. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Албания за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии (Вносител: Министерски съвет; 16.9.2002 г.).

21. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания