Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/03/2013 - 14/03/2013  1. Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Вносител: Министерски съвет; 8.3.2013 г.).
  2. Проект за решение за налагане на мораториум върху разпореждането със земи и гори - държавна и общинска собственост, попадащи в горския фонд, защитени територии и защитени зони (Вносител: Иван Костов и група народни представители; 25.2.2013 г.).
  3. Законопроект за ратифициране Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ (Вносител: Министерски съвет; 8.2.2013 г.).  4. 14 март 2013 г., четвъртък

    Заключително заседание на 41-ото Народно събрание

    Точка единствена: Изявления на парламентарните групи в 41-ото Народно събрание и на Председателя на 41-ото Народно събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания