Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/05/2013 - 23/05/2013  1. Проект за решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Ангел Найденов и група народни представители; 21.5.2013 г.) - продължение.
  2. Проект за решение за създаване на Временна комисия по правни въпроси (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители; 21.5.2013 г.)
  3. Проект за решение за процедурни правила за провеждане на изслушване на повече от едно лице (Вносители: Мая Манолова, Атанас Мерджанов, Ангел Найденов и Димчо Михалевски; 21.5.2013 г.)
  4. Изслушване на министър-председателя на Република България Марин Райков, министъра на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев, председателя на Държавната агенция за енергийно и водно регулиране Евгения Харитонова, изпълнителния директор на Националната електрическа компания Иво Лефтеров и изпълнителния директор на Българския енергиен холдинг Михаил Андонов относно състоянието на сектор енергетика и цените на електрическата енергия.
  5. Изслушване на министъра на здравеопазването Николай Петров и управителя на НЗОК Пламен Цеков относно: - задълженията на държавните болници, на болниците с преобладаващо държавно участие и общинските болници; - състоянието на лекарствоснабдяването с онкопрепарати; - договарянето на медицински изделия и консумативи след последното решение на КЗК; - състоянието на бюджета на НЗОК, както и плащанията към договорните партньори.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания