Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/09/2013 - 27/09/2013 1. Разисквания по проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на инвестиционното проектиране (Вносители: Бойко Борисов и група народни представители; 19.9.2013 г.).
 2. Проекти за решения за избиране, попълване и промени в състава на постоянни делегации на Народното събрание (Вносител: Деница Караджова, 20.9.2013 г.).
 3. Проекти за решения за промени в състава и попълване на ръководството на постоянни комисии на Народното събрание (Вносител: Димитър Главчев, 20.9.2013 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V“) (Вносител: Министерски съвет, 30.8.2013 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г., и на Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет, 3.9.2013 г.).
 6. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията (Вносител: Министерски съвет, 27.5.2013 г.).
 7. Законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна (Вносител: Министерски съвет, 15.7.2013 г.).
 8. Второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносител: Министерски съвет, 12.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 5.9.2013 г.).
 9. Първо гласуване на законопроект за защита на растенията (Вносител: Министерски съвет, 31.7.2013 г.).
 10. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Захари Георгиев, Корнелия Нинова и Жара Пенева, 26.7.2013 г.).
 11. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2013 г.) – продължение.
 12. Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2011 г. и Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2012 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 28.5.2012 г., 31.5.2013 г.).
 13. Парламентарен контрол (петък, 27.9.2013 г. от 9.00 ч.).
Форма за търсене
Ключова дума