Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/10/2013 - 11/10/2013 1. Полагане на клетва от народен представител.
 2. Проект за решение за недопускане на имигранти от Близкия Изток и Северна Африка, включително и бежанци от Сирийската арабска република на територията на Република България (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители; 20.9.2013 г.).
 3. Освобождаване на Филип Христов Златанов като член и председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – точка първа за петък, 11.10.2013 г.
 4. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2013 г.) – продължение.
 5. Първо гласуване на законопроект за защита на растенията (Вносител: Министерски съвет, 31.7.2013 г.).
 6. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносители: Светла Бъчварова и група народни представители, 4.9.2013 г.).
 7. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Захари Георгиев, Корнелия Нинова и Жара Пенева, 26.7.2013 г.).
 8. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2013 г.).
 9. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (Вносители: Захари Георгиев и Христо Монов, 26.7.2013 г.).
 10. Първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите (Вносители: Емил Радев, Красимир Ципов и Димитър Лазаров, 31.7.2013 г.).
 11. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносители: Цецка Цачева и група народни представители, 28.8.2013 г.).
 12. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Вносител: Димчо Михалевски, 17.9.2013 г.).
 13. Второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносители: Корнелия Нинова, Атанас Пъдев и Атанас Мерджанов, 23.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 11.9.2013 г.).
 14. Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2012 г. (Вносител: Омбудсман на Република България, 1.4.2013 г.).
 15. Проект на решение за одобряване на Доклад за младежта за 2010-2012 г. (Вносител: Министерски съвет, 16.8.2013 г.).
 16. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2011 г. (Вносител: Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, 28.3.2012 г.).
 17. Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2012 г. (Вносител: Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, 1.4.2013 г.).
 18. Годишен отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 31 декември 2012 г. (Вносител: Надзорен съвет на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, 25.4.2013 г.).
 19. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г. (Вносител: Министерски съвет, 13.6.2012 г.).
 20. Доклад за работата на Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения „Авиоотряд 28“ и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 - март 2013 г. включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната и проект за решение по доклада (Вносител: Временната анкетна комисия, 27.9.2013 г.).
 21. Първо гласуване на законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет, 29.7.2013 г.).
 22. Парламентарен контрол по чл. 89-101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания