Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/10/2013 - 01/11/2013 1. Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 22.10.2013 г.).
 2. Законопроект за ратифициране на Протокола по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон (Вносител: Министерски съвет, 11.10.2013 г.).
 3. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 18.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 17.10.2013 г.).
 4. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2013 г.).
 5. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (Вносител: Димчо Михалевски, 17.9.2013 г.).
 6. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносители: Цецка Цачева и група народни представители, 28.8.2013 г.).
 7. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Вносители: Министерски съвет, 13.8.2013 г.; Стефан Данаилов и група народни представители, 16.10.2013 г.).
 8. Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г. (Вносители: Лютви Местан и група народни представители, 10.10.2013 г.).
 9. Проект на решение за изменение и допълнение на Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (обн., ДВ, бр. 79 от 2013 г.) и за удължаване на срока на действие на Временната анкетна комисия (Вносители: Кирил Добрев и група народни представители, членове на Временната анкетна комисия, 29.10.2013 г.).
 10. Доклад за работата на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс и проект за решение по доклада (Вносител: Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс, 17.10.2013 г.).
 11. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет, 27.8.2013 г. Приет на първо гласуване на 12.9.2013 г.) - продължение.
 12. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносители: Светла Бъчварова и група народни представители, 4.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.).
 13. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Димчо Михалевски, Джевдет Чакъров и Страхил Ангелов, 17.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 26.7.2013 г.).
 14. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2011 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 23.7.2012 г.) и Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2012 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 29.7.2013 г.).
 15. Проект на решение за одобряване на Доклад за младежта за 2010-2012 г. (Вносител: Министерски съвет, 16.8.2013 г.).
 16. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2011 г. (Вносител: Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, 28.3.2012 г.).
 17. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Георги Кадиев и група народни представители, 19.9.2013 г.).
 18. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания