Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/11/2013 (извънредно заседание, 10:00 - 15:00)  1. Първо гласуване на Законопроекти за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (Вносители: Захари Георгиев, Васил Антонов и Деян Дечев, 26.7.2013 г.; Петя Аврамова и група народни представители, 25.10.2013 г.).
  2. Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Николай Александров, Гален Монев и Иван Димитров, 17.7.2013 г.; Гален Монев, Николай Александров и Калина Балабанова, 31.7.2013 г.; Михаил Миков, 29.10.2013 г.; Мая Манолова и Христо Бисеров, 30.10.2013 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за счетоводството (Вносител: Министерски съвет, 11.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 22.10.2013 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносител: Министерски съвет, 3.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 22.10.2013 г.).
  5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносител: Министерски съвет, 11.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 22.10.2013 г.).
  6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет, 27.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 17.10.2013 г.).
  7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносител: Министерски съвет, 27.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 17.10.2013 г.).
  8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносител: Министерски съвет, 3.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 22.10.2013 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания