Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/11/2013 - 08/11/2013 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на партия АТАКА: Доклад за работата на Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения „Авиоотряд 28“ и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 - март 2013 г. включително да провери кога, по какви дестинации (в страната и чужбина), с каква цел, в какъв състав, с какъв разход на финансови средства са били ползвани въздухоплавателните средства на авиоотряда и Министерството на отбраната и проект за решение по доклада (Вносител: Временната анкетна комисия, 27.9.2013 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на ПП ГЕРБ: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносител: Министерски съвет; 21.06.2013 г.).
 3. Прекратяване на пълномощията на народен представител.
 4. Проект на решение за попълване на състава и ръководството на Комисията по културата и медиите (Вносител: Янаки Стоилов, 5.11.2013 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносител: Министерски съвет, 27.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 17.10.2013 г.) - продължение.
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносител: Министерски съвет, 3.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 22.10.2013 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет, 27.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 17.10.2013 г.) – продължение.
 8. Първо гласуване на Законопроекти за изменение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 26.6.2013 г.; Атанас Мерджанов и група народни представители, 25.9.2013 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Димчо Михалевски, Джевдет Чакъров и Страхил Ангелов, 17.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 26.7.2013 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Георги Кадиев и група народни представители, 19.9.2013 г.).
 11. Законопроект за ратифициране на договори за прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени проценти между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията (Вносител: Министерски съвет, 5.11.2013 г.).
 12. Законопроект за ратифициране Изменeнието на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген (Вносител: Министерски съвет, 22.10.2013 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 22.10.2013 г.).
 14. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 17.10.2013 г.).
 15. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Вносител: Министерски съвет, 10.10.2013 г.).
 16. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията (Вносител: Емил Костадинов, 16.10.2013 г.).
 17. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет, 29.7.2013 г.).
 18. Проект на решение за одобряване на Доклад за младежта за 2010-2012 г. (Вносител: Министерски съвет, 16.8.2013 г.).
 19. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2011 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 23.7.2012 г.) и Доклад за прилагането на закона и дейността на съдилищата през 2012 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 29.7.2013 г.).
 20. Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2011 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 28.5.2012 г.) и Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2012 г. (Вносител: Висшия съдебен съвет, 28.5.2013 г.).
 21. Парламентарен контрол по чл. 102 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 6.11.2013 г., от 12.30 ч.).
 22. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания