Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/11/2013 (извънредно заседание, 10:00)  1. Проект на решение за избиране на заместник-председател на Четиридесет и второто Народно събрание (Вносител: Лютви Местан, 8.11.2013 г.).
  2. Проект на решение за попълване на състава и ръководството на Комисията по правни въпроси (Вносител: Лютви Местан, 8.11.2013 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2013 г.).
  4. Първо гласуване на Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2013 г.).
  5. Първо гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2013 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания