Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/11/2013 - 22/11/2013 1. Проекти на решения за попълване и промяна в състава и ръководството на постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Лютви Местан, 15.11.2013 г., Деница Караджова, 19.11.2013 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (Общ законопроект, изготвен на основата на приетите на първо гласуване на 5.11.2013 г. законопроекти с вносители: Захари Георгиев, Васил Антонов и Деян Дечев, 26.7.2013 г.; Петя Аврамова и група народни представители, 25.10.2013 г.).
 3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в Берлин и София (Вносител: Министерски съвет, 8.11.2013 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици (Вносители: Йордан Цонев и Делян Пеевски, 15.10.2013 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Вносител: Министерски съвет, 10.10.2013 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията (Вносител: Емил Костадинов, 16.10.2013 г.).
 7. Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници“ Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт, както и обстоятелствата около странната смърт на Михаил Михов, известен като „Мишо Бирата“ (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители, 19.11.2013 г.).
 8. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет от Народното събрание на 24 октомври 2013 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 207 от 4 ноември 2013 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносители: Христо Бисеров и група народни представители, 10.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 23.10.2013 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет, 29.7.2013 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Георги Кадиев и група народни представители, 19.9.2013 г.).
 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Захари Георгиев, Корнелия Нинова и Жара Пенева, 26.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Емил Райнов и група народни представители, 5.11.2013 г.).
 14. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 17.10.2013 г.).
 15. Проект на решение за одобряване на Доклад за младежта за 2010-2012 г. (Вносител: Министерски съвет, 16.8.2013 г.).
 16. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2011 г. (Вносител: Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, 28.3.2012 г.).
 17. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносител: Министерски съвет, 21.6.2013 г.).
 18. Парламентарен контрол по чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания