Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/11/2013 - 29/11/2013 1. Второ гласуване на Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 13.11.2013 г.) - продължение.
 2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейски съюз (Вносител: Министерски съвет, 8.8.2013 г.).
 3. Законопроект за ратифициране на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз между Кралство Белгия, Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската Република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция (Вносител: Министерски съвет, 11.11.2013 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Вносители: Йордан Цонев и група народни представители, 13.11.2013 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносител: Министерски съвет, 21.6.2013 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Емил Райнов и група народни представители, 5.11.2013 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Милко Багдасаров, 1.10.2013 г.; Министерски съвет, 1.11.2013 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 22.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 15.11.2013 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 17.10.2013 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за животновъдството (Вносител: Министерски съвет, 20.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 24.10.2013 г.).
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 30.10.2013 г.).
 12. Второ гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 14.11.2013 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Явор Куюмджиев и група народни представители, 20.9.2013 г.).
 14. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите (Вносители: Емил Радев, Красимир Ципов и Димитър Лазаров, 31.7.2013 г.).
 15. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Светлана Ангелова и група народни представители, 22.10.2013 г.).
 16. Проект на решение за одобряване на Доклад за младежта за 2010-2012 г. (Вносител: Министерски съвет, 16.8.2013 г.).
 17. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2011 г. (Вносител: Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, 28.3.2012 г.).
 18. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2012 г. (Вносител: Комисия за регулиране на съобщенията, 17.6.2013 г.).
 19. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги – „Анализ на пазара на пощенските услуги за 2012 г.“ (Вносител: Комисия за регулиране на съобщенията, 6.6.2013 г.).
 20. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички факти и обстоятелства, довели до внезапното подаване на оставка от Христо Дамянов Бисеров от всички заемани постове в Народното събрание и политическата партия Движение за права и свободи, в резултат на негови действия, след които са образувани наказателни производства за престъпления, свързани с изпиране на пари, подаване на декларации с невярно съдържание и други, както и потенциалното неправомерно изтичане на информация от българските служби за сигурност към "Боянските сараи" (Вносители: Димитър Главчев и група народни представители, 21.11.2013 г.).
 21. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания