Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/12/2013 - 10/12/2013 (извънредно заседание, 10:00)  1. Второ гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 14.11.2013 г.) - продължение.
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 22.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 15.11.2013 г.) - продължение.
  3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Емил Райнов и група народни представители, 5.11.2013 г.).
  4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Георги Гьоков и група народни представители, 20.11.2013 г.).
  5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносители: Светла Бъчварова и група народни представители, 20.11.2013 г.).
  6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 30.10.2013 г.).
  7. Повторно гласуване на оспорените разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет от Народното събрание на 24 октомври 2013 г., върнат с Указ № 207 от 4 ноември 2013 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
Форма за търсене
Ключова дума