Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/12/2013 - 10/12/2013 (извънредно заседание, 10:00)  1. Второ гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 14.11.2013 г.) - продължение.
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 22.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 15.11.2013 г.) - продължение.
  3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Емил Райнов и група народни представители, 5.11.2013 г.).
  4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Георги Гьоков и група народни представители, 20.11.2013 г.).
  5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносители: Светла Бъчварова и група народни представители, 20.11.2013 г.).
  6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 30.10.2013 г.).
  7. Повторно гласуване на оспорените разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, приет от Народното събрание на 24 октомври 2013 г., върнат с Указ № 207 от 4 ноември 2013 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания