Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/01/2014 - 17/01/2014 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на Коалиция за България: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на ПП ГЕРБ: Първо гласуване на Законопроект за предучилищното и училищното образование (Вносители: Милена Дамянова и група народни представители; 31.05.2013 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ (Вносител: Министерски съвет, 29.11.2013 г.).
 5. Проекти на решения за промени в състава на постоянни комисии на Народното събрание (Вносители: Красимир Велчев и Димитър Главчев, 11.12.2013 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (Вносител: Светла Бъчварова и група народни представители, 4.12.2013 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Общ законопроект, изготвен на основата на приетите на първо гласуване на 23.10.2013 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 9.9.2013 г.; Нигяр Джафер и Емил Райнов, 9.10.2013 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Вносител: Министерски съвет, 10.10.2013 г. Приет на първо гласуване на 20.11.2013 г.).
 9. Доклад на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушенията, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и проект на решение по доклада (Вносител: Временната анкетна комисия, 4.12.2013 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за ограничаване изменението на климата (Вносител: Министерски съвет, 26.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 23.10.2013 г.).
 11. Доклади на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения по чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
 12. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2011 г. (Вносител: Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, 28.3.2012 г.) и Доклад за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2012 г. (Вносител: Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, 1.4.2013 г.).
 13. Парламентарен контрол по чл. 102 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (сряда, 15.1.2014 г., от 12.30 ч.).
 14. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

  Последни заседания