Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
22/01/2014 - 24/01/2014 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Вносители: Андон Андонов и група народни представители, 28.6.2013 г.) и Проект на Изборен кодекс (Вносители: Мая Манолова и група народни представители, 12.12.2013 г.).
 2. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията (Вносител: Министерски съвет, 12.12.2013 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносители: Камен Костадинов и Мартин Захариев, 12.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 12.12.2013 г.).
 4. Проект на решение за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (Вносители: Красимир Велчев и Димитър Главчев, 17.1.2014 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносител: Министерски съвет, 25.10.2013 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносители: Станислав Иванов и група народни представители, 13.11.2013 г.; Камен Костадинов и Георги Свиленски, 19.12.2013 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет, 29.7.2013 г. Приет на първо гласуване на 21.11.2013 г.).
 8. Законопроект за ратифициране на Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 27.12.2013 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за ограничаване изменението на климата (Вносител: Министерски съвет, 26.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 23.10.2013 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 12.12.2013 г.).
 11. Проект на решение за изменение на Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (обн. ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.) (Вносители: Цецка Цачева и група народни представители, 8.1.2014 г.).
 12. Доклади на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения по чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
 13. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България за 2012 г. (Вносител: Омбудсман на Република България, 1.4.2013 г.).
 14. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума