Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/02/2014 - 28/02/2014 1. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище „Божурище“ през 2005 г., както и процедурата по обявяване на летището за паметник на културата през 2008 г. и 2010 г. (Вносител: Петър Мутафчиев, председател на Временната анкетна комисия, 21.2.2014 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Йордан Цонев, 11.2.2014 г. Приет на първо гласуване на 17.2.2014 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (Вносител: Министерски съвет, 6.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 30.1.2014 г.).
 4. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет от Народното събрание на 16 януари 2014 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 12 от 29 януари 2014 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 5. Второ гласуване на Законопроект за ограничаване изменението на климата (Вносител: Министерски съвет, 26.9.2013 г. Приет на първо гласуване на 23.10.2013 г.) – продължение.
 6. Проект на решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (Вносител: Комисия по правни въпроси, 31.1.2014 г.) и Проект за решение за приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (Вносител: Комисия по правни въпроси, 31.1.2014 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет, 11.11.2013 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 12.12.2013 г.).
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносител: Министерски съвет, 1.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 18.12.2013 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации (Вносител: Министерски съвет, 19.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 7.2.2014 г.).
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 16.1.2014 г.).
 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Общ законопроект, изготвен на основата на приетите на първо гласуване на 31.10.2013 г. два законопроекта с вносители: Министерски съвет, 13.8.2013 г.; Стефан Данаилов и група народни представители, 16.10.2013 г.).
 13. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (Вносители: Светла Бъчварова и група народни представители, 4.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 16.1.2014 г.).
 14. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Светла Бъчварова и група народни представители, 4.12.2013 г. Приет на първо гласуване на 30.1.2014 г.).
 15. Първо гласуване на Законопроект за фискален съвет (Вносител: Министерски съвет, 25.11.2013 г.).
 16. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Камен Костадинов, 9.12.2013 г.).
 17. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Вносител: Министерски съвет, 13.1.2014 г.).
 18. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания