Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/04/2014 (извънредно заседание, 14:00)  1. Ново обсъждане на Закона за Сметната палата, приет от Народното събрание на 28 март 2014 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 70 от 9 април 2014 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
  2. Избор на членове и председател на Комисия за защита на личните данни (Предложение на Министерски съвет по чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на личните данни, 9.4.2014 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (Вносители: Румен Гечев и група народни представители, 7.3.2014 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания