Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
29/04/2014 (извънредно заседание, 13:00 - 18:00)  1. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, приет от Народното събрание на 4 април 2014 г. и върнат за ново обсъждане с Указ № 73 от 11 април 2014 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (Общ законопроект, изготвен на основата на приетите на първо гласуване на 7.2.2014 г. два законопроекта с вносители: Снежина Маджарова и група народни представители, 30.10.2013 г.; Димчо Михалевски и група народни представители, 27.11.2013 г.) - продължение.
  3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 29.8.2013 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2013 г.) - продължение.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания