Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/09/2001 - 21/09/2001
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Литва (Вносител: Министерски съвет; 14.8.2001 г.).


2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за свободна търговия между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел (Вносител: Министерски съвет; 16.8.2001 г.).


3. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2001 г.).


4. Законопроект за ратифициране на Конвенция №183 на Международната организация на труда относно закрилата на майчинството, 2000 г. (Вносител: Министерски съвет; 24.8.2001 г.).


5. Проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 191 относно закрилата на майчинството, 2000 г., приета от Международната конференция на труда на 88-ата сесия, 2000 г. (Вносител: Министерски съвет; 29.8.2001 г.).


6. Насрочване на изборите за президент и вицепрезидент


7. Избиране на състава и ръководството на Централната избирателна комисия за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент.


8. Проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.


9. Попълване на състави на постоянни комисии на Народното събрание.
10. Отчет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2000 г. (Вносител: Министерски съвет; 17.7.2001 г.).

v
11. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания