Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/05/2014 - 30/05/2014  1. Проекти на решения за промени в съставите на постоянни комисии и делегации на Народното събрание в международни организации (Вносители: Красимир Велчев и Димитър Главчев, 2.4.2014 г.; Павел Шопов, 3.4.2014 г.; Красимир Велчев, 8.4.2014 г.; Димитър Главчев и Красимир Велчев, 15.4.2014 г.; Янаки Стоилов, 27.05.2014 г.; Димитър Главчев и Красимир Велчев, 27.5.2014 г. ).
  2. Второ гласуване на Законопроект за Министерството на вътрешните работи (Вносител: Министерски съвет, 11.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 27.2.2014 г.) - продължение.
  3. Проект за решение за гласуване на вот на недоверие на Министерски съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на енергетиката (Вносители: Бойко Борисов и група народни представители; 16.5.2014 г.) – сряда, 28.5.2014 г., 11.30 ч.
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (Вносител: Емил Костадинов и група народни представители, 28.11.2013 г. Приет на първо гласуване на 7.2.2014 г.).
  5. Първо гласуване на Законопроект за отменяне на Закона за публично-частното партньорство (Вносител: Министерски съвет, 7.3.2014 г.).
  6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносители: Нигяр Джафер и Тунчер Кърджалиев, 27.05.2014 г.).
  7. Парламентарен контрол по чл. чл. 89 - 101 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания